نرخ کسب درآمد در ZED

پرداخت به ازای نمایش

به ازای هر بار نمایش لینک کوتاه خود درآمد کسب کنید

شمارش برای همه کشورها

مهم نیست بازدید از کدام کشور است، شما همچنان درآمد کسب میکنید.

20 % پاداش زیرمجموعه

درآمد بیشتر با دعوت دوستانتان حاصل میشود، تا 20% از درآمد آنها

شما قبول میکنید که فقط برای بازدیدهای یکتا و غیرتکراری درآمد داشته باشید اما ما به عنوان پاداش ممکن است تا چندین بار از بازدیدهای تکراری را برای شما درآمدزا کنیم و درآمد شما را چندبرابر کنیم و این فقط مخصوص کاربران سایت خواهد بود و از درآمد بیشتر لذت خواهند برد ;)

هر بازدید دو بار در حال حاظر شمارش خواهد شد به شرح زیر :
بازدید اول ایران 12 و بازدید دوم 12 تومان مجموعا 24 تومان بابت هر آی پی
بازدید اول خارجی 10 و بازدید دوم 10 تومان مجموعا 20 تومان بابت هر آی پی
یعنی از هر بازدیدکننده ایرانی فقط با دو بار نمایش لینک کوتاه روزانه 24 تومان درآمد کسب می‌کنید!

ایران درآمد در هر 1000 نمایش

۲۴٬۰۰۰ تومانرایانه و لب تاپ

۲۴٬۰۰۰ تومانموبایل و تبلت

نمایش جهانی (همه کشورها) درآمد در هر 1000 نمایش

۲۰٬۰۰۰ تومانرایانه و لب تاپ

۲۰٬۰۰۰ تومانموبایل و تبلت

ایالات متحده درآمد در هر 1000 نمایش

۲۰٬۰۰۰ تومانرایانه و لب تاپ

۲۰٬۰۰۰ تومانموبایل و تبلت

ترکیه درآمد در هر 1000 نمایش

۲۰٬۰۰۰ تومانرایانه و لب تاپ

۲۰٬۰۰۰ تومانموبایل و تبلت

انگلستان درآمد در هر 1000 نمایش

۲۰٬۰۰۰ تومانرایانه و لب تاپ

۲۰٬۰۰۰ تومانموبایل و تبلت

افغانستان درآمد در هر 1000 نمایش

۲۰٬۰۰۰ تومانرایانه و لب تاپ

۲۰٬۰۰۰ تومانموبایل و تبلت